Statut Fundacji Dobra dla dobra

Statut Fundacji Dobra dla dobra

Wstepne sprawozdanie z działalności za rok 2022

Wstepne sprawozdanie z działalności
za rok 2022

2023

Wstępne sprawozdanie merytoryczne
(stan na 26.11.2023)

Wstępne dane finansowe
(stan na 05.12.2023)